Published: 16.08.2018 17:36

Doro hearplus 317c manual

«Doro hearplus 317c manual» in pictures.

Doro HearPlus 313ci teléfono fijo para personas mayores

Languages CS DA DE EL EN ES FI FR HU IT NL NO PL PT SV
Format pdf, Filesize MB
Download

Doro Cordless Telephone Product Support

Ce site nécessite les cookies pour ses fonctions. Pour plus d'informations sur les données qui sont contenues dans les cookies, Veuillez voir notre page Politique de confidentialité. Pour accepter les cookies de ce site, se il vous plaît cliquez sur le bouton Autoriser.

Doro hearplus 317c handleiding

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Languages DE FR IT
Format pdf, Filesize MB
Download

Home | Info fabrikanten | Veelgestelde vragen (FAQ) | Inloggen | Privacyverklaring | Handleiding uploaden | Contact | Over ons | Help | Forum vragen

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Most cordless telephones now use digital technology (DECT: Digital Enhanced Cordless Transmission) which can cause interference with older analogue hearing aids (newer hearing aids tend to be digital) (British Telecommunications Plc, 7559), (RNID, 7558). Consequently if you do use an analogue hearing aid and are thinking about purchasing a cordless telephone we recommend you try using the phone with your hearing aid in a shop before purchase.

neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Languages DA EL EN ES FI FR IT NO SV
Format pdf, Filesize MB
Download